likwidacja stowarzyszenia REJ

29. 03.2017 r. na zaproszenie firmy FAKRO w VII konferencji dyrektorów szkół budowlanych  w Muszynie obecna była delegacja z ZSTE w Myślenicach składająca się z Dyrektora szkoły Pana Marka Łatasa oraz Prezesa Stowarzyszenia Rej Pana Waldemara Starca uczącego w ZSTE praktycznej nauki zawodu. Tegoroczna konferencja dała możliwość ponownego spotkania się grupie ok. 50 dyrektorów szkół budowlanych zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, stawia przed sobą coraz to nowe wyzwania, związane z możliwością pomocy młodzieży ZSTE oraz innych szkół. Tym razem przy nieocenionej przychylności Zarządu Firmy HAAS FACTORY OUTLET (02-979 Warszawa ul. Wróblewskiego 31) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, wyposażony został w nowoczesną obrabiarkę CNC typu ST 10. To już trzecia obrabiarka CNC firmy Haas, na której uczą się przyszli fachowcy  w zawodzie Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie.

W tym roku Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego obchodzi pięciolecie istnienia. Pragnąc zaznaczyć wyjątkowość tego wydarzenia zostało zorganizowane spotkanie, w którym również uczestniczyli pracownicy oraz instruktorzy Warsztatów Szkolnych. To Ci ludzie, poprzez swoją pracę z młodzieżą, tworzyli historię Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach.

24 10 2014 – Wyjazd klasy Technikum Mechanicznego do Nowego Zakładu Firmy TOOLS we Wrocłaiu

28 10 2014 – wyjazd klasy II TB do Oświęcimia . Firma Austrotherm przeprowadzi szkolenie dla branży budowlanej wraz z poznaniem zakładu produkcyjnego elementów termoizolacyjnych styropianu Firmy  Austrotherm.

Stowarzyszenie postanowiło wprowadzić w poczet członków honorowych :

p. Marię Urbaniak – za bezinteresowną pomoc w tworzeniu stowarzyszenia , pierwszego statutu oraz zalegalizowania , uprawomocnienia Stowarzyszenia „ REJ ”w KRS-ie;

pp. Małgorzatę i Grzegorza Respektów  właściciele Centrum Szkoleniowego „GREMA” za nieodpłatne ufundowanie szkoleń zawodowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w latach 2013 i 2014 

Spotkania:

  • 23.03.2013 spotkanie w Izbie Gospodarczej celem zapoznania pracodawców z działalnością statutową Stowarzyszenia
  • Od czerwca do listopada uczestnictwo w spotkaniach w starostwie i urzędzie pracy celem przygotowania się do PROJEKTU PARTNERSTWA, m. in. Cykl spotkań:
    21.11 w Myślenicach
    26.11 w Dobczycach
    28.11 w Sułkowicach
  • W konferencji Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej z Izbami Gospodarczymi działającymi na terenie małopolski

Aktywa obrotowe stan na dzień 31.12.2013 r. 2.575,92
Przychody  3.915,92
1. Aktywa obrotowe z roku ubiegłego:  3.475,92
 2. Składki członkowskie:  440,00
 Koszty:  1.340,66
 1. Koszty administracyjne:  1.340,66
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego:  120,00
 - opłata prowizji za przelew:   5,00
 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:  1.215,66
 - wynajem sali 61,50
 - opłata za przewóz uczniów: 500,00
 - opłata rocznej domeny strony internetowej: 92,25
 - opłata ogłoszenia „Głos” –październik: 369,00
 - zakup ramek „ Podziękowania”: 152,91
 - wykonanie nowej pieczątki stowarzyszenia: 40,00