Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, stawia przed sobą coraz to nowe wyzwania, związane z możliwością pomocy młodzieży ZSTE oraz innych szkół. Tym razem przy nieocenionej przychylności Zarządu Firmy HAAS FACTORY OUTLET (02-979 Warszawa ul. Wróblewskiego 31) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, wyposażony został w nowoczesną obrabiarkę CNC typu ST 10. To już trzecia obrabiarka CNC firmy Haas, na której uczą się przyszli fachowcy  w zawodzie Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie.Ponadto, ZSTE posiada trzy osiowe centrum obróbcze typu MINI MILL

 

oraz obrabiarkę dwu osiową typu TL2

Warsztaty Szkolne ZSTE dysponują również pięcio-osiowym centrum obróbczym AVIA oraz Współrzędnościową maszyną pomiarową Aberling firmy OBERON.  
Jak widać ZSTE to szkoła oferująca na najwyższym poziomie kształcenie młodzieży, która wybiera naukę praktyczną w trybie stacjonarnym w Warsztatach Szkolnych.


 

Pierwszym namacalnym dowodem współpracy Stowarzyszenia Oświatowego „REJ” było w 2010 roku pozyskanie symulatora CNC , który miał wspomóc praktyczną naukę obsługi obrabiarek CNC, do jednej wówczas pracowni Obrabiarek numerycznych Warsztatów Szkolnych ZSTE w Myślenicach.

 

 

W 2012 r. przy pomocy firmy HAAS FACTORY OUTLET przeprowadziło egzamin sprawdzający z zakresu obsługi obrabiarek dwu i trzyosiowych firmy Haas. Do  w/w.  egzaminu przystąpiło dziewięciu uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej  o specjalności operator obrabiarek skrawających
 1. Patryk Balinka  
 2. Piotr Chromy
 3. Michał Gądek
 4. Krzysztof Pasternak
 5. Mateusz Żądło
 6. Jerzy Balinka
 7. Tomasz Flazik
 8. Szymon Molus
 9. Daniel Stanisz
Uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia, które pozwoliły większości z nich podjąć pracę w zawodzie zaraz po zakończeniu nauki szkolnej.

 

 

W 2013 roku firma HAAS FACTORY OUTLET , znowu wspomaga bezinteresownie, nasze działania, poprzez przekazanie do jednej z dwóch  pracowni CNC, symulatora montowanego w obrabiarkach CNC .
Dzięki tej NIEODPŁATNEJ pomocy uczniowie dysponują dwoma symulatorami po jednym na każdej z pracowni CNC

 

 

 

 

 

Od roku 2015 Firma HAAS FACTORY OUTLET, zobowiązała się do patronowania egzaminu dla uczniów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie obsługi obrabiarek CNC.

   
Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi firmy HAAS FACTORY OUTLET oraz wszystkim tym, którym nie obojętna jest przyszłość zawodowa młodego pokolenia. Dzięki bezinteresowności wszystkich tych ludzi, korzysta młodzież, a przez to pracodawcy,  którzy mogą liczyć na dobrych, nowych fachowców.

Dzięki takim działaniom ZSTE nieustannie umacnia się na pozycji lidera w kształceniu zawodowym  w naszym regionie.