W tym roku Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego obchodzi pięciolecie istnienia. Pragnąc zaznaczyć wyjątkowość tego wydarzenia zostało zorganizowane spotkanie, w którym również uczestniczyli pracownicy oraz instruktorzy Warsztatów Szkolnych. To Ci ludzie, poprzez swoją pracę z młodzieżą, tworzyli historię Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach.


Należy zawsze pamiętać, że każdy z nas czy chce czy nie koniecznie zdając sobie sprawy wkłada poprzez swoją osobę wkład w rozwój młodego pokolenia. Naszym zadaniem jest to , aby ten wkład był pozytywny.
Wszystkim uczestnikom w/w. spotkania serdecznie dziękujemy a innych pracowników i nauczycieli związanych przez lata z działalnością ZSTE a w szczególności z Warsztatami Szkolnymi serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt.