Stowarzyszenie postanowiło wprowadzić w poczet członków honorowych :

p. Marię Urbaniak – za bezinteresowną pomoc w tworzeniu stowarzyszenia , pierwszego statutu oraz zalegalizowania , uprawomocnienia Stowarzyszenia „ REJ ”w KRS-ie;

pp. Małgorzatę i Grzegorza Respektów  właściciele Centrum Szkoleniowego „GREMA” za nieodpłatne ufundowanie szkoleń zawodowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w latach 2013 i 2014