Jesteśmy producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa:

- styropianu (EPS),

- polistyrenu ekstrudowanego (XPS),

- Fasadowych Profili Powlekanych (FPP),

- płyt montażowych Austrotherm UNIPLATTE,

- płyt Austrotherm EXPERT oraz  płyt podłogowych Austrotherm PADLAP.

Energooszczędna termoizolacja od piwnicy po sam dach

Austrotherm oferuje szeroką gamę produktów do termoizolacji. Technologia produkcji gwarantuje dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Wszystkie nasze wyroby podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z europejskim systemem oceny zgodności.

Styropian EPS (polistyren ekspandowany) to materiał stosowany do termoizolacji ścian, dachów, stropów, podłóg w budynkach mieszkalnych, biurowych, szkołach, szpitalach i tym podobnych obiektach. 

Różowy XPS (polistyren ekstrudowany) to termoizolacja spełniająca wszystkie wymagania stawiane izolacji w ekstremalnych warunkach pracy, pod różnymi obciążeniami. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo duża wytrzymałość na ściskanie. 

Fasadowe Profile Powlekane (FPP) to wyroby przeznaczone do kształtowania elewacji jako gzymsy, profile podparapetowe, wokółokienne i drzwiowe. Dzięki dowolności kształtów można je stosować zarówno w budownictwie tradycyjnym, jak i przy rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

Austrotherm UNIPLATTE to nowoczesny wyrób znajdujący zastosowanie w aranżacji obiektów Wellness, Spa i łazienek. Jego zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania powierzchni.

Austrotherm EXPERT to płyty produkowane z polistyrenu ekspandowanego w technologii agregatowej, stosowane do izolacji cieplnej elementów konstrukcji budynku przede wszystkim stykających się z gruntem, np. cokołów, ścian fundamentowych. 

Austrotherm PADLAP to styropianowe płyty Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga na trwałe pokryte od strony zewnętrznej wiórową płytą MDF o grubości 6 mm, do samodzielnej termoizolacji stropu poddasza nieużytkowego w budynku jednorodzinnym.