Firma CERESIT HENKEL powstała w roku 1999.

W chwili obecnej formą funkcjonowania firmy na rynku jest spółka z o.o..

Głównymi obszarami w jakich realizujemy przedsięwzięcia dla klientów są:

 

  • Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe
  • Gotowe wyroby i materiały
  • Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary.

Henkel Ceresit Sp. z o.o. to jeden z zakładów SBU Bautechnik wchodzącego w skład Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zakład w Dzierżoniowie powstał w roku 1999, jako trzeci po fabrykach w Stąporkowie ( 1990 ) i Wrzącej ( 1996 ). Położony jest w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Henkel Ceresit zajmuje się produkcją najwyższej klasy materiałów chemii budowlanej.

Stale rozszerzana oferta firmy obejmuje obecnie takie grupy wyrobów jak:

  • materaiły do układania i spoinowania płytek ceramicznych
  • materiały do wykonywania i napraw posadzek
  • materiały do ocieplania, tynkowania i malowania budynków
  • materiału do uszczelniania i ochrony budowli
  • materiały do kotwienia i napraw konstrukcji
  • dodatki do zapraw i betonu

Produkowane wyroby spełniają wymagania dla materiałów budowlanych zawartch w normach europejskich i aprobatach krajowych. Dostarczane sa na rynek krajowy oraz eksportowane, gdzie średnia wielkośc eksportu wynosi ok. 40% produkcji.

Spółka wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 i 14001. Otrzymane certyfikaty są świadectwem na to , że firma pracuje wg nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania w ujęciu procesowym, a w swoim działaniu jest zorientowana na klienta. W 2005 roku planowane jest wdrożenie i certyfikowanie systemu bezpieczeństwa na zgodność z normą ISO 18001.

Istotnym elementem działalności zakładu jest ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracowników. Zakład monitoruje emisje do atmosfery i utrzymuje jej poziom zgodnie z posiadanymi decyzjami, natomiast powstające odpady opakowaniowe, produkcyjne i komunalne są segregowane i podlegają odzyskowi, recyklingowi lub utylizacji.