Dnia 23 V 2015 roku w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych miało miejsce uroczyste zakończenie cyklu kształcenia patronowane przez Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, działające przy Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach dla uczniów IV klasy Technikum Mechanicznego o specjalności „operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Uczniowie Łukasz Brytańczyk, Maciej Kaleta, Krystian Mucha, Michał Zięba, uzyskali certyfikaty potwierdzające odbycie dwutygodniowego stażu w siedzibie OBERON 3D w Tychach. W/w. staż był specjalną formą wyróżnienia, dla najlepszych fachowców z dziedziny znajomości obsługi obrabiarek CNC. Dzięki odbytej praktyce uczniowie ZSTE zostali zapoznani z nowatorskimi programami metrologicznymi (PolyWorks , PowerINSPECT i MeasureX) i przeszkoleni na maszynach pomiarowych takich jak ramię pomiarowe CimCore, maszyna pomiarowa Aberlink, maszyna optyczna OGP oraz system pomiarowy firmy NDI. Cały pobyt oraz cykl szkoleń były sfinansowane przez firmę OBERON 3D, a uczniowie poświęcili swój czas ferii zimowych.  Pan Leszek Pietrzak osobiście pogratulował uczniom zapału, chęci samokształcenia w dążeniu do obranych celów w życiu. W uroczystości brali również udział dyrektor ZSTE Jerzy Kosiński w raz z z-cą dyr. Krzysztofem Suruło, którzy z dumą życzyli chłopcom sukcesów w życiu zawodowym. Całe szkolenie trwające od tamtego roku szkolnego, potwierdzone przez siedmiu uczniów zdanymi egzaminami ze znajomości tematyki związanej z metrologią, uzyskaniem przez najlepszych pięciu z nich, stypendium w łącznej wysokości 6.000 złotych, udziałem czwórki uczniów w targach EXPO 2015 w Krakowie, oraz skierowanie uczniów na staż w okresie ferii zimowych, nie byłby możliwy bez pomocy nauczyciela praktycznej nauki zawodu pana Marka Burdy, który swój czas poświęcał na przygotowanie uczniów. Jako dodatkową niespodziankę zafundował uczniowi Maćkowi Kalecie prezes firmy OBERON 3D, proponując pracę w swojej firmie zaraz po skończonej szkole. Oczywiście propozycja została z radością przyjęta.