Firma Oberon 3D jest to firma która zajmuje się wdrażaniem nowych technologii z zakresu metrologii . Maszyny i ramiona pomiarowe oraz najnowocześniejsze programy metrologiczne to elementy bez znajomości których, profesjonalne wykonanie i zwymiarowanie detalu jest niemożliwe.

Na Prośbę wice dyrektora ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pana Mariusza Kielara, Stowarzyszenie Oświatowe „REJ” na Rzecz Pomocy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, pomogło w organizacji praktyki zawodowej w zakładzie, w którym znajduje się najnowocześniejsza baza sprzętowa stosowana w obróbce metali.

W dniu 12.02.2015r. uczniowie klasy 2PS Technikum Samochodowego ZSTE w Myslenicach wzięli udział w wycieczce  programowej. Cel wizyty było poznanie firmy Zasław w Andrychowie, specjalizującej się w produkcji przyczep i naczep do samochodów ciężarowych.

Uczniowie z branży budowlanej na terenie Warsztatów Szkolnych Z.S.T.E w Myślenicach, brali udział w cyklicznych spotkaniach pozalekcyjnych na których poznawali techniki wykonywania termoizolacji budynków jak również zdobywali podstawowe umiejętności z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i kolejność wykonywanych czynności podczas prac z użyciem energii elektrycznej. Uczniowie w czasie tych zajęć pracowali na materiałach pozyskiwanych od życzliwych firm współpracujących ze Stowarzyszeniem „REJ".

W dniu 29.10.2014r klasa 3N Technikum mechanicznego odbyła wycieczkę szkoleniowo - zawodoznawczą do firmy Narzędzia Skrawające TOOLS Sp. z o.o. Nowa siedziba tej firmy znajduje się w Siechnicach pod Wrocławiem.

W pierwszych dniach listopada Firma FAKRO z Nowego Sącza prze­prowadziła również dwa szkolenia dla uczniów Z.S.T.E. w Myślenicach z za­kresu produkcji i zastosowania okien dachowych oraz produktów firmo­wych stosowanych w nowoczesnym budownictwie.

Stowarzyszenie „REJ” współpracuje od wielu lat z firmą AUSTROTERM z Oświęcimia. Dzięki ich życzliwości w dniu 28.10.2014 roku uczniowie Technikum Budowlanego wzięli udział w szkoleniu teoretycznym z zakresu ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz podłóg na gruncie.  Ponadto mieli możliwość zwiedzenia zakładu oraz poznania całego procesu produkcyjnego materiałów termoizolacyjnych ze styropianu, jak również ich klasyfikacji ze względu na rodzaj i zastosowanie.

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego dnia 20.10.2014 został zorganizowany dzień szkoleniowy, w którym uczestniczyli uczniowie klasy III Technikum Budowlanego. W pierwszej części Centrum Szkolenia Zawodowego GREMA przedstawiło uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo poprzez uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z zainteresowaniami i aktualnymi wymaganiami na rynku pracy.

W trakcie roku szkolnego 2013/14 uczniowie klasy III technikum zgłębiali wiedzę z zakresu metrologii oraz umiejętności posługiwania się współrzędnościową maszyną pomiarową CNC. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, które odbywały się w najnowocześniejszych pracowniach CNC na terenie Warsztatów Szkolnych ZSTE w Myślenicach. Elementem sprawdzającym zdobytą wiedze i umiejętności w zakresie metrologii i obsługi maszyn pomiarowych był egzamin, do którego przystąpiło siedmiu uczniów klasy IV Technikum Mechanicznego (Operator Obrabiarek CNC) już w roku 2014/15. Egzamin został zorganizowany i przeprowadzany przez wiodącą firmę z branży metrologicznej OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp. J.

Zakończono cykl szkoleń dla uczniów ZSTE Technikum budowlanego klas II, odbywających praktykę zawodową w Warsztatach Szkolnych na terenie Zakładu Betoniarsko- Zbrojarskiego RABA w Myślenicach, który trwał od IX – VI 2014r.

Szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli firmy TOOLS z zakresu zastosowania nowoczesnych narzędzi skrawających, parametrów pracy oraz zalet stosowania narzędzi do obróbki CNC. Wartość przekazanych narzędzi dla stowarzyszenia jako wyposażenie pracowni CNC to 40 000 zł.