Firma OBERON 3D Warsztatach Szkolnych przeprowadziła szkolenie z zakresu sposobów metrologii wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle, a przede wszystkim demonstracja pomiaru przy użyciu scaningu ( wartość sprzętu przywiezionego na szkolenie to 150 000 Euro) uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas II i III Technikum Mechanicznego oraz uczniowie III klasy ZSZ operatorów obrabiarek konwencjonalnych.

Przedstawiciele firmy Greinplast przeprowadzili szkolenie z zakresu prawidłowego wykonania termoizolacji budynków wraz ze wskazaniem najczęstszych  błędów wykonawczych oraz aplikacji nowoczesnych metod nakładania powłok dekoracyjnych stosowanych w pracach wykończeniowych. Szkolenie dedykowane dla uczniów T.B. odbywających praktykę zawodową w Warsztatach Szkolnych

W pierwszej części dnia szkoleniowego dla II klasy T. Budowlanego w ramach podpisanego porozumienia Firma Austrotherm przeprowadziła szkolenie z zakresu zastosowania styropianu do odpowiednich prac budowlanych oraz wykonania izolacji fundamentów budynku z zastosowaniem płyt styropianowych XPS

Szkolenie branżowe przeprowadzone przez firmę CERESIT dla uczniów ZSTE Technikum budowlanego klas II, odbywających praktykę zawodową w Warsztatach Szkolnych z zakresu użycie produktów chemii budowlanej oraz zastosowania pianki CT 84 CERESIT do klejenia płyt styropianowych

Firma GREMA Nowy Sącz, ufundowała dla najlepszych pięciu uczniów trzecich klas Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodach: murarz, operator obrabiarek skrawających oraz mechanik pojazdów samochodowych, darmowe kursy branżowe – operator żurawi przenośnych HDS oraz kierowcy wózka widłowego.

Szkolenie w Firmie ULMA Construccion Polska S.A. w Jaworznie uczniów Technikum Budowlanego i ZSZ – Murarz naszej szkoły

Dnia 19.04.2013r. na terenie działu szkoleniowego praktycznej nauki zawodu Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych odbyło się szkolenie praktyczne z montażu akcesoriów produkowanych przez firmę Fakro , a przede wszystkim z montażu:
- okien uchylno- obrotowych
- wyłazu dachowego

Dnia 11.04.2013r. na terenie zakładu produkcyjnego firmy Greinplast w Krasne odbyło się szkolenie uczniów branży budowlanej, uczących się w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych . Uczestnikami szkolenia byli uczniowie trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczących się w zawodzie murarz. Szkolenie obejmowało przybliżenie asortymentu produkowanego przez firmę Greinplast , z zakresu chemii budowlanej stosowanej w nowoczesnym budownictwie.

W dniu 08.04.2013 r. na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych odbyło się szkolenie przeprowadzone przez doradcę technicznego p. Marcina Feliksa, przedstawiciela firmy Austrotherm.
Tematyką szkolenia było wykonanie hydroizolacji ław fundamentowych budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem drenażu opaskowego wokół budynku. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy 3OY o profilu murarz oraz 2 X uczący się w branży budowlanej.

Dbając o jak najwyższy poziom kształcenia uczniów Stowarzyszenie REJ zorganizowało w dniu 31.01.2013r. na terenie ZSTE w Myślenicach szkolenie dla uczniów ZSTE.
Tematem szkolenia były „Nowoczesne Systemy Narzędziowe firmy D΄Andrea”. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Tools Sp. z o.o. z Wrocławia: Rafał Wujczak oraz Artur Fedaczyński.

W dniu 12.12.2012 r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu termoizolacji budynku, dokonane przez firmę Henkel Polska, która oferuje na całym świecie wiodące marki i technologie miedzy innymi w obszarze klejów, uszczelniaczy i technologii powierzchniowych. Przedstawiciele firmy zaprezentowali również nowe rozwiązania związane z wylewaniem i wykładaniem podłóg, z pracami budowlanymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, ochroną przeciwpożarową, pracami ciesielskimi i tapetowaniem.