Lista członków założycieli

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "REJ" NA RZECZ POMOCY ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W MYŚLENICACH

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie

Stowarzyszenie oświatowe „ Rej ”na rzecz pomocy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Myślenicach z siedzibą w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych przy ulicy Żeromskiego 17, obecni na Zebraniu
w dniu 20.05.2010 r., świadomi odpowiedzialności prawnej-oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.3 ust1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach:

    Starzec Waldemar
    Burda Marek
    Janczak Beata
    Ciężarek Franciszek
    Gancarczyk Wiesław
    Główka Krzysztof
    Bałucki Jerzy
    Łapa Marcin
    Mitan Wacław
    Nalepa Anna
    Ropicki Roman
    Siatka Stanisław
    Spytkowski Jacek
    Starzec Marek
    Szpakiewicz Sybilla
    Szuba Zbigniew
    Tylko Wojciech
    Urbaniak Maria
    Wyroba Grzegorz